معنی و ترجمه کلمه تصدیق بلاتصور کردن به انگلیسی تصدیق بلاتصور کردن یعنی چه

تصدیق بلاتصور کردن

prejudge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها