معنی و ترجمه کلمه تصنیف خیالى به انگلیسی تصنیف خیالى یعنی چه

تصنیف خیالى

humoresque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها