معنی و ترجمه کلمه تصور شخصیت انسانى براى چیزى به انگلیسی تصور شخصیت انسانى براى چیزى یعنی چه

تصور شخصیت انسانى براى چیزى

anthropomorphism

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها