معنی و ترجمه کلمه تصور قبلى به انگلیسی تصور قبلى یعنی چه

تصور قبلى

prefiguration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها