معنی و ترجمه کلمه تصویب نامه به انگلیسی تصویب نامه یعنی چه

تصویب نامه

act

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها