معنی و ترجمه کلمه تضعیف کننده به انگلیسی تضعیف کننده یعنی چه

تضعیف کننده

suberter
weakener

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها