معنی و ترجمه کلمه تعادل بدون پایه یا پشیبان به انگلیسی تعادل بدون پایه یا پشیبان یعنی چه

تعادل بدون پایه یا پشیبان

self poise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها