معنی و ترجمه کلمه تعالیم مذهبى یا حزبى را آموختن به به انگلیسی تعالیم مذهبى یا حزبى را آموختن به یعنی چه

تعالیم مذهبى یا حزبى را آموختن به

indoctrinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها