معنی و ترجمه کلمه تعدد مبادى به انگلیسی تعدد مبادى یعنی چه

تعدد مبادى

polygenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها