معنی و ترجمه کلمه تعریق به انگلیسی تعریق یعنی چه

تعریق

hidrosis
perspire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها