معنی و ترجمه کلمه تعلق داشتن به انگلیسی تعلق داشتن یعنی چه

تعلق داشتن

belong

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها