معنی و ترجمه کلمه تغذیه اى به انگلیسی تغذیه اى یعنی چه

تغذیه اى

trophic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها