معنی و ترجمه کلمه تغذیه اى به انگلیسی تغذیه اى یعنی چه

تغذیه اى

trophic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها