معنی و ترجمه کلمه تغییر مکان منطقى به انگلیسی تغییر مکان منطقى یعنی چه

تغییر مکان منطقى

logic shift
logical shift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها