معنی و ترجمه کلمه تفال و پیشگویى از روى خواب به انگلیسی تفال و پیشگویى از روى خواب یعنی چه

تفال و پیشگویى از روى خواب

oneiromancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها