معنی و ترجمه کلمه تفنگ یا توپ صحرایى به انگلیسی تفنگ یا توپ صحرایى یعنی چه

تفنگ یا توپ صحرایى

fieldpiece


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها