معنی و ترجمه کلمه تف به انگلیسی تف یعنی چه

تف

fie
spit
spittle
sputum

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها