معنی و ترجمه کلمه تقدیس کردن به انگلیسی تقدیس کردن یعنی چه

تقدیس کردن

bless
celebrate
consecrate
edify
enshrine
hallow
sacrament
sain
sancify
sanctify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها