معنی و ترجمه کلمه تقسیم برحسب طبقه به انگلیسی تقسیم برحسب طبقه یعنی چه

تقسیم برحسب طبقه

classis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها