معنی و ترجمه کلمه تقسیم غیرمستقیم هسته سلول به انگلیسی تقسیم غیرمستقیم هسته سلول یعنی چه

تقسیم غیرمستقیم هسته سلول

karyokinesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها