معنی و ترجمه کلمه تقسیم کاهشى به انگلیسی تقسیم کاهشى یعنی چه

تقسیم کاهشى

meiosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها