معنی و ترجمه کلمه تقسیم کشور بنواحى به انگلیسی تقسیم کشور بنواحى یعنی چه

تقسیم کشور بنواحى

regionalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها