معنی و ترجمه کلمه تقلب و تزویر به انگلیسی تقلب و تزویر یعنی چه

تقلب و تزویر

underhand

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها