معنی و ترجمه کلمه تلبیس کردن به انگلیسی تلبیس کردن یعنی چه

تلبیس کردن

dissemble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها