معنی و ترجمه کلمه تلفن زدن به انگلیسی تلفن زدن یعنی چه

تلفن زدن

phone
telephone


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها