معنی و ترجمه کلمه تمیز کردن ماهى به انگلیسی تمیز کردن ماهى یعنی چه

تمیز کردن ماهى

gill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها