معنی و ترجمه کلمه تنزل دهنده به انگلیسی تنزل دهنده یعنی چه

تنزل دهنده

pejorative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها