معنی و ترجمه کلمه تنظیم شده در خوشه هاى کوچک به انگلیسی تنظیم شده در خوشه هاى کوچک یعنی چه

تنظیم شده در خوشه هاى کوچک

glomerulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها