معنی و ترجمه کلمه تن در دادن به انگلیسی تن در دادن یعنی چه

تن در دادن

acquiesce
acquiescence
own

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها