معنی و ترجمه کلمه تهاون به انگلیسی تهاون یعنی چه

تهاون

lethargy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها