معنی و ترجمه کلمه تهى دست به انگلیسی تهى دست یعنی چه

تهى دست

depauperate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها