معنی و ترجمه کلمه تهیدست به انگلیسی تهیدست یعنی چه

تهیدست

empty handed
impecunious
indigent
unfunded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها