معنی و ترجمه کلمه توازن سنج به انگلیسی توازن سنج یعنی چه

توازن سنج

parity checking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها