معنی و ترجمه کلمه توجهات به انگلیسی توجهات یعنی چه

توجهات

auspices

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها