معنی و ترجمه کلمه توجه ناگهانى و دلسردى ناگهانى نسبت به شخص یا چیزى به انگلیسی توجه ناگهانى و دلسردى ناگهانى نسبت به شخص یا چیزى یعنی چه

توجه ناگهانى و دلسردى ناگهانى نسبت به شخص یا چیزى

ambivalence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها