معنی و ترجمه کلمه توده گداخته آتشفشانى به انگلیسی توده گداخته آتشفشانى یعنی چه

توده گداخته آتشفشانى

lava

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها