معنی و ترجمه کلمه توده گداخته آتشفشانى به انگلیسی توده گداخته آتشفشانى یعنی چه

توده گداخته آتشفشانى

lava


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها