معنی و ترجمه کلمه توضیحى به انگلیسی توضیحى یعنی چه

توضیحى

epexegetic
epexegetical
explanatory
explicative
explicatory
expositive
expository

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها