معنی و ترجمه کلمه تکان دادن سر بعلامت توافق به انگلیسی تکان دادن سر بعلامت توافق یعنی چه

تکان دادن سر بعلامت توافق

nod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها