معنی و ترجمه کلمه تکه مکعب پیه نهنگ به انگلیسی تکه مکعب پیه نهنگ یعنی چه

تکه مکعب پیه نهنگ

flitch


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها