معنی و ترجمه کلمه ثابت زمانى به انگلیسی ثابت زمانى یعنی چه

ثابت زمانى

time constant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها