معنی و ترجمه کلمه ثابت شدن به انگلیسی ثابت شدن یعنی چه

ثابت شدن

fix
stabilize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها