معنی و ترجمه کلمه ثابت شدن به انگلیسی ثابت شدن یعنی چه

ثابت شدن

fix
stabilize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها