معنی و ترجمه کلمه ثبات دستورالعمل به انگلیسی ثبات دستورالعمل یعنی چه

ثبات دستورالعمل

instruction register

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها