معنی و ترجمه کلمه ثبات قدم به انگلیسی ثبات قدم یعنی چه

ثبات قدم

abidance
grittiness
loyalty
perseverance
resolution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها