معنی و ترجمه کلمه ثبات پذیر به انگلیسی ثبات پذیر یعنی چه

ثبات پذیر

fixable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها