معنی و ترجمه کلمه ثبت ضربان قلب به وسیله برق به انگلیسی ثبت ضربان قلب به وسیله برق یعنی چه

ثبت ضربان قلب به وسیله برق

electrocardiogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها