معنی و ترجمه کلمه ثروت پرستى به انگلیسی ثروت پرستى یعنی چه

ثروت پرستى

mammonism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها