معنی و ترجمه کلمه جابجا ساختن درد به انگلیسی جابجا ساختن درد یعنی چه

جابجا ساختن درد

revulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها