معنی و ترجمه کلمه جابجا شدگى جنین به انگلیسی جابجا شدگى جنین یعنی چه

جابجا شدگى جنین

malposition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها