معنی و ترجمه کلمه جاده صاف کن داراى نیروى بخار به انگلیسی جاده صاف کن داراى نیروى بخار یعنی چه

جاده صاف کن داراى نیروى بخار

steamroller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها