معنی و ترجمه کلمه جاده فرعى براى فرار از پرداخت عوارض راه به انگلیسی جاده فرعى براى فرار از پرداخت عوارض راه یعنی چه

جاده فرعى براى فرار از پرداخت عوارض راه

shunpike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها