معنی و ترجمه کلمه جاذبه زمین به انگلیسی جاذبه زمین یعنی چه

جاذبه زمین

gravity

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها